Βιώσιμη παραγωγή

Η ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε., με σεβασμό στο περιβάλλον και ευαισθησία για την ποιότητα ζωής των επερχόμενων γενιών, προσαρμόζει την παραγωγική της διαδικασία, ώστε να είναι βιώσιμη και επιλέγει Α’ ύλες φιλικές στο περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι σε μια αειφόρο ανάπτυξη. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές μας προς αυτή την κατεύθυνση:

 • ανακύκλωση
 • χάρτινη συσκευασία
 • Α’ ύλες οικολογικές
 • χαρτόνια πιστοποιημένα κατά FSC®

H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η πρακτική της βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθούμε, αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΑΕ.

Το πλαίσιο των δράσεων μας έχει αναφορά στους παρακάτω τομείς:

 • Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας.

 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Προσφορά σε κοινωφελή ιδρύματα
 • Συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτισμού

Παραγωγικό Δυναμικό - Εξοπλισμός

Με επενδύσεις σε μηχανές τελευταίας τεχνολογίας καλύπτουμε και ανταποκρινόμαστε στις πιο απαιτητικές προδιαγραφές σε προϊόντα συσκευασίας και ετικετών για τους πελάτες.

 • Offset & UV Offset
 • Flexo & UV Flexo
 • Μεταξοτυπία
 • Cold foil
 • Θερμοτυπία
 • Τελειοποιήσεις: Βερνίκια, Ειδικά εφέ
 • Λαμινάρισμα
 • Επίχριση και barrier σε χαρτόνια
 • Δημιουργία πολυστρωματικών υλικών
 • Μορφοκοπή
 • Συρταροκόλληση
 • Παραθυροκόλληση
 • Στημένα κουτιά
 • Πλαστικοποίηση
 • Βιβλιοδεσία

Παραγωγικό Δυναμικό - Εξοπλισμός

Με επενδύσεις σε μηχανές τελευταίας τεχνολογίας καλύπτουμε και ανταποκρινόμαστε στις πιο απαιτητικές προδιαγραφές σε προϊόντα συσκευασίας και ετικετών για τους πελάτες.

 • Offset & UV Offset
 • Flexo & UV Flexo
 • Μεταξοτυπία
 • Cold foil
 • Θερμοτυπία
 • Τελειοποιήσεις: Βερνίκια, Ειδικά εφέ
 • Λαμινάρισμα
 • Επίχριση και barrier σε χαρτόνια
 • Δημιουργία πολυστρωματικών υλικών
 • Μορφοκοπή
 • Συρταροκόλληση
 • Παραθυροκόλληση
 • Στημένα κουτιά
 • Πλαστικοποίηση
 • Βιβλιοδεσία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ομάδα του TOP management, η υψηλής εξειδίκευσης ομάδα των τεχνικών, μαζί με το εργατοτεχνικό μας προσωπικό παράγουν και παραδίδουν στους πελάτες μας την ποιότητα που απαιτεί η σύγχρονη ακραία ανταγωνιστική οικονομία.

Η συνεχής ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και η καθοδήγηση διασφαλίζει την αναγκαία προσαρμογή των δεξιοτήτων των συνεργατών μας στις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες παραγωγής, οδηγώντας έτσι την επιχείρηση σε επίπεδο που να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας διαρκώς διαφοροποιούμενης οικονομίας και καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Τιμούμε το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής μας ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το πολυτιμότερο asset της ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. είναι το ανθρώπινο δυναμικό της

(Τιμούμε το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΡΤΙΟΝ ως το πολυτιμότερο asset)

Η ομάδα του TOP management, η υψηλής εξειδίκευσης ομάδα των τεχνικών, μαζί με το εργατοτεχνικό μας προσωπικό παράγουν και παραδίδουν στους πελάτες μας την ποιότητα που απαιτεί η σύγχρονη ακραία ανταγωνιστική οικονομία.

Η συνεχής ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και η καθοδήγηση διασφαλίζει την αναγκαία προσαρμογή των δεξιοτήτων των συνεργατών μας στις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες παραγωγής, οδηγώντας έτσι την επιχείρηση σε επίπεδο που να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας διαρκώς διαφοροποιούμενης οικονομίας και καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Τμήμα R & D

Τα στελέχη του τμήματος R&D της ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. διερευνούν τις ανάγκες των πελατών μας και προτείνουν πρωτότυπα και καινοτόμα προϊόντα σύγχρονης αισθητικής και λειτουργικότητας που τα καθιστούν ελκυστικά για τον τελικό καταναλωτή.

Ποιοτικός Έλεγχος

Η ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. ακολουθεί και εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας με ειδικό εξοπλισμό και
εξειδικευμένο προσωπικό τόσο στις Α’ ύλες όσο και στο τελικό προϊόν.

Η ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά:

 • ISO 9001:2015, ISO 22000:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015,
 • FSC®
 • EcoVadis

Συγκεκριμένα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:

 • Μέτρηση εφελκυσμού (spring test) & ακαμψίας (stiffness) καθώς και ακαμψίας των πυκμάνσεων (crease stiffness) της παραλαμβανόμενες Α΄ ύλες (χαρτιά – χαρτόνια, pvc, pp, pet κλπ.).
 • Μέτρηση θλίψης στα έτοιμα προϊόντα συσκευασίας με βάση διεθνή στάνταρ.
 • Αποτελεσματική διαχείριση αποθήκης και ταυτοποίηση με ραδιοσυ- χνότητα (RFID ετικέτες).
 • Μετρήσεις πιστότητας χρώματος (Pantone, CMYK) με ειδικό εξοπλισμό (φασματοφωτόμετρα), σε όλο το κύκλωμα του Pre Press αλλά και της εκτύπωσης.
 • Έλεγχος color code, pharma code και σωστής εφαρμογής κολλήματος κουτιών από αυτοματοποιημένο σύστημα Quality Assurance, για την διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων κουτιών, εντύπων, οδηγιών, ετικετών, με μια σειρά αντικειμενικών ελέγχων, που περιλαμβάνουν το mix up, την σύμπτωση, την ύπαρξη και την πυκνότητα των χρωμάτων, το κόλλημα κλπ.
 • Έλεγχος συστήματος εγγραφής γραφής Braille.
 • Εφαρμογή μεθόδου ιχνηλασιμότητας για κάθε παραγωγή με μοναδικό Lot Code και σε επίπεδο μονάδας προϊόντος.

Τμήμα R & D

Τα στελέχη του τμήματος R&D της ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. διερευνούν τις ανάγκες των πελατών μας και προτείνουν πρωτότυπα και καινοτόμα προϊόντα σύγχρονης αισθητικής και λειτουργικότητας που τα καθιστούν ελκυστικά για τον τελικό καταναλωτή.

Ποιοτικός Έλεγχος

Η ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. ακολουθεί και εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας με ειδικό εξοπλισμό και
εξειδικευμένο προσωπικό τόσο στις Α’ ύλες όσο και στο τελικό προϊόν.

Η ΑΡΤΙΟΝ ΣΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά:

 • ISO 9001:2015, ISO 22000:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015,
 • FSC®
 • EcoVadis

Συγκεκριμένα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:

 • Μέτρηση εφελκυσμού (spring test) & ακαμψίας (stiffness) καθώς και ακαμψίας των πυκμάνσεων (crease stiffness) της παραλαμβανόμενες Α΄ ύλες (χαρτιά – χαρτόνια, pvc, pp, pet κλπ.).
 • Μέτρηση θλίψης στα έτοιμα προϊόντα συσκευασίας με βάση διεθνή στάνταρ.
 • Αποτελεσματική διαχείριση αποθήκης και ταυτοποίηση με ραδιοσυ- χνότητα (RFID ετικέτες).
 • Μετρήσεις πιστότητας χρώματος (Pantone, CMYK) με ειδικό εξοπλισμό (φασματοφωτόμετρα), σε όλο το κύκλωμα του Pre Press αλλά και της εκτύπωσης.
 • Έλεγχος color code, pharma code και σωστής εφαρμογής κολλήματος κουτιών από αυτοματοποιημένο σύστημα Quality Assurance, για την διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων κουτιών, εντύπων, οδηγιών, ετικετών, με μια σειρά αντικειμενικών ελέγχων, που περιλαμβάνουν το mix up, την σύμπτωση, την ύπαρξη και την πυκνότητα των χρωμάτων, το κόλλημα κλπ.
 • Έλεγχος συστήματος εγγραφής γραφής Braille.
 • Εφαρμογή μεθόδου ιχνηλασιμότητας για κάθε παραγωγή με μοναδικό Lot Code και σε επίπεδο μονάδας προϊόντος.

Υπηρεσίες

Ψηφιακή Φωτογραφία

Ψηφιακοί διαχωρισμοί από φωτογράφιση αντικειμένων σε δικό μας στούντιο με κάμερα μεγάλου format. Δημιουργική φωτογράφιση.

Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός

 • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία εικόνων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Ενθέσεις
 • Δημιουργικό
 • Ηλεκτρονικό μοντάζ
 • Πιστοποιημένο ψηφιακό δοκίμιο GMG MOCK–UP
 • Ψηφιακό τραπέζι κοπής (CNC)

Ψηφιακή Εκτύπωση Υψηλής Ανάλυσης

 • Εκτύπωση μικρού τιράζ
 • Εκτύπωση μεγάλου format
 • Εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων

Ψηφιακή Φωτογραφία

Ψηφιακοί διαχωρισμοί από φωτογράφιση αντικειμένων σε δικό μας στούντιο με κάμερα μεγάλου format. Δημιουργική φωτογράφιση.

Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός

 • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία εικόνων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Ενθέσεις
 • Δημιουργικό
 • Ηλεκτρονικό μοντάζ
 • Πιστοποιημένο ψηφιακό δοκίμιο GMG MOCK–UP
 • Ψηφιακό τραπέζι κοπής (CNC)

Ψηφιακή Εκτύπωση Υψηλής Ανάλυσης

 • Εκτύπωση μικρού τιράζ
 • Εκτύπωση μεγάλου format
 • Εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων

Start typing and press Enter to search

Το Καλάθι Σας

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο